ΟΘΟΝΗ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΟΘΟΝΗ by Mind Map: ΟΘΟΝΗ

1. Οθόνη Καθοδικού Σωλήνα(CRT - Cathode Ray Tube)

1.1. Βασικό Χαρακτηριστικό:Καθοδικός σωλήνας-ηλεκτρονική λυχνία που αποτελείται από:

1.1.1. Γυάλινη Οθόνη

1.1.2. Πυροβόλα Ηλεκτρονίων

1.1.3. Ηλεκτρονικά κυκλώματα

1.1.3.1. Ηλεκτρόδιο ελέγχου

1.1.3.2. Ηλεκτρόδιο εστίασης

1.1.3.3. Σύστημα απόκλισης

2. Χαρακτηριστικά αξιολόγησης οθονών :

2.1. Μέγεθος οθόνης και το ορατό πλαίσιο

2.2. Ανάλυση οθόνης

2.3. Το βήμα κουκίδας

2.4. Συχνότητα ανανέωσης πλαισίου

2.5. Οριζόντια συχνότητα σάρωσης

2.6. Η χρήση μη πεπλεγμένης σάρωσης

3. Βασικές ρυθμίσης οθόνης:

3.1. Φωτεινότητα

3.2. Ρυθμίσεις γεωμετρίας

3.3. Ρυθμίσεις του κέντρου και του μεγέθους της εικόνας

3.4. Χρώματα

3.5. Απομαγνητισμός οθόνης

3.6. Διάφορες άλλες ρυθμίσεις

4. Οθόνες TFT(Thin Film Transistor)

5. Kατηγορίες Οθονών:

6. Οθόνη Υγρού Κρυστάλλου(LCD-Liquid Crystal Displays)

6.1. Pasive Matrix

6.2. Twisted Nematic

6.3. Double Super Twisted Nematic(DSTN)

6.4. Active Matrix-Thin Film Transistor(TFT)