อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ by Mind Map: อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1. อุปกรณ์พื้นฐาน

1.1. .ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)

1.1.1. Microphone (ไมโครโฟน)

1.1.2. Webcam (เว็บแคม)

1.1.3. คีย์บอร์ด (Keyboard)

1.1.4. เมาส์ (Mouse)

1.2. หน่วยความจำ (Memory Unit)

1.2.1. ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)

1.2.2. RAM

1.2.3. ROM

1.3. ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central Processing Unit)

1.3.1. CPU

1.4. ส่วนแสดงผล (Output Unit)

1.4.1. จอภาพ (Monitor)

1.4.2. อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector)

2. อุปกรณ์เชื่อมต่อ

2.1. Microphone

2.2. Webcam

2.3. Scanner

2.4. Printer

3. อุปกรณ์เครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

3.1. เกตเวย์ (Gateway)

3.2. การ์ดเครือข่าย (Network Adapter) หรือ การ์ด LAN

3.3. โมเด็ม (Modems)

3.4. เราเตอร์ (Router)

3.5. บริดจ์ (Bridge)

3.6. รีพีตเตอร์ (Repeater)

3.7. สายสัญญาณ

3.8. ฮับ (HUB)