Algoritem per prodhimin e numrave te thjeshte

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Algoritem per prodhimin e numrave te thjeshte by Mind Map: Algoritem per prodhimin e numrave te thjeshte

1. 3.Pastaj ai leviz ne numrin tjeter ne liste, i cili eshte numri 3 dhe eliminin shumefishat e tij.

2. 5.Algoritmi vazhdon ne kete menyre, derisa asnje numer nga lista nuk mund te eliminohet.Numrat e mbetur te listes jane numrat e thjeshte.

3. 4.Per numrin 4 nuk eshte e nevojshme te meret parasysh,pasi vete numri 4 dhe gjithe shumefishat e tij jane dhe shumefisha te numrit 2

4. 1.Algoritmi fillon duke inicializuar nje liste me te gjithe numrat natyrore nga 2 deri ne n

5. 2.Me pas algoritmi eliminon nga lista te gjithe shumefishat e 2-shit

6. Ky problem mendohet qe e ka origjinen ne Greqine e lashte dhe njihet si Sita e Eratosthenes