Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Cultura by Mind Map: Cultura

1. Metatermeni

1.1. Notiunea de identitate

1.2. Notiunea de socializare

1.3. Notiunea de culturalizare

1.4. Notiunea de multiculturalitate

1.4.1. Modele de societate multiculturala

1.4.1.1. Modelul asimilationist

1.4.1.2. Modelul Apartheid

1.4.1.3. Modelul policentric

2. Modalitati de transmitere a informatiei culturale

2.1. Transmiterea pe verticala

2.2. Tranmiterea pe orizontala

2.3. Transmiteres indirecta

3. Teorii clasice ale comunicarii interculturale

3.1. Teoria adaptarii

3.2. Teoria regulilor

3.3. Teoria retorica

3.4. Teoria constructivista

3.5. Teoria categoriilor sociale si circumstantelor

3.6. Teoria conflictelor

4. Surse ale dinamicii culturale

4.1. Inovatia

4.2. Mostenirea culturala

4.3. Imprumutul

4.4. Difuziunea culturala

5. Comunicare interculturala

5.1. Comunicare interetnica

5.2. Comunicare contraculturala

5.3. Comunicarei intre clase si grupuri sociale

5.4. Comunicare intre reprezentantii diferitor grupuri demografice

6. Definitii

6.1. Descriptive

6.2. Istorice

6.3. Normative

6.4. Psihologizante

6.5. Structurale

6.6. Generice

7. Dimensiuni ale diferentelor culturale

7.1. Distanta puterii

7.2. Individualism/Colectivism

7.3. Masculinitatea/Feminitatea

7.4. Evitarea incertitudinii

7.5. Orientarea pe termen lung Orientarea pe termen scurt

8. Tipologii

8.1. Culturi monocronice

8.2. Culturi policronice

8.3. Culturi de context ridicat

8.4. Culturi de context inalt