Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZAMİR by Mind Map: ZAMİR

1. EK DURUMUNDAKİ ZAMİRLER

1.1. İLGİ ZAMİRİ

1.2. İYELİK ZAMİRLERİ

2. SÖZCÜK DURUMUNDAKİ ZAMİRLER

2.1. İŞARET ZAMİRLERİ

2.2. KİŞİ ZAMİRLERİ

2.3. BELGİSİZ ZAMİRLER

2.4. SORU ZAMİRLERİ