COMUNICAREA INTERCULTURALĂ

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
COMUNICAREA INTERCULTURALĂ by Mind Map: COMUNICAREA INTERCULTURALĂ

1. Socializare

2. Multiculturalitate

2.1. Există, conform experţilor în domeniu, trei modele de societate multiculturală:

2.1.1. 1. Modelul asimilaționist

2.1.2. 2. Modelul Apartheid

2.1.3. 3. Modelul policentric

3. Teorii clasice ale comunicării interculturale:

3.1. 1. Teoria adaptării

3.2. 2. Teoria regulilor

3.3. 3. Teoria retorică

3.4. 4. Teoria constructivistă

3.5. 5. Teoria categoriilor sociale și circumstanțelor

3.6. 6. Teoria conflictelor

4. Concepțiile lui Geert Hostede

4.1. 5 dimensiuni a diferențelor culturale:

4.1.1. Distanța puterii

4.1.2. Individualism/colectivism

4.1.3. Masculinitatea/feminitatea

4.1.4. Evitarea incertitudinii

4.1.5. Orientarea pe termen lung vs Orientare pe termen scurt

4.2. Diferențele culturale se manifestă prin intermediul a 4 moduri:

4.2.1. Simboluri

4.2.2. Eroii

4.2.3. Ritualuri

4.2.4. Valori

5. Cultura

5.1. Noțiunea de culturalizare

5.2. Modalități de transmitere a informației culturale

5.2.1. 1. transmiterea pe verticală

5.2.2. 2. transmiterea pe orizontală

5.2.3. 3. transmiterea indirectă

5.3. Surse ale dinamicii culturale

5.3.1. Inovația

5.3.2. Moștenirea culturală

5.3.3. Împrumutul

5.3.4. Difuziunea culturală

6. Identitate

7. Paradigma lui Eduard Hall

7.1. Proxemica

7.1.1. Distanța intimă

7.1.2. Distanța personală

7.1.3. Distanța socială

7.1.4. Distanța oficială

7.2. Cronemica

7.2.1. Meta-timpul

7.2.2. Timpul biologic

7.2.3. Timpul individual

7.2.4. Timpul fizic

7.2.5. Timpul metafizic

7.2.6. Micro-timpul

7.2.6.1. Monocromia

7.2.6.2. Policromia

7.2.7. Timpul sincronic

7.2.8. Timpul sacru

7.2.9. Timpul profan

7.3. Culturi monocromice

7.4. Culturi policronice

7.5. Culturi de context

7.5.1. Context ridicat/înalt

7.5.2. Context scăzut