Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cultura by Mind Map: Cultura

1. comunicare interculturală

1.1. între reprezentanţii diferitor grupuri demografice

1.2. contraculturală

1.3. între clase şi grupuri sociale

1.4. interetnică

1.5. în cultura de afaceri

1.6. regională

2. dinamica culturii

2.1. inovațiile

2.2. referința la moștenirea culturală

2.3. împrumutul

2.4. difuziunea culturală

3. definiții

3.1. idei

3.2. subiecte

3.3. obiecte

3.4. comportamente

3.5. imagini

3.6. materiale/imateriale

3.7. vorbirea

3.8. artefacte

3.9. arta

3.10. credința

3.11. morala

3.12. legea

3.13. cutuma

3.14. obișnuințe

3.15. individualitate

4. dimensiuni ale diferenţelor culturale

4.1. distanţa puterii

4.2. individualism/colectivism

4.3. masculinitatea/feminitatea

4.4. evitarea incertitudinii

4.5. orientarea pe termen lung/ orientarea pe termen scurt