Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rahvatervis by Mind Map: Rahvatervis

1. tervise determinantide

1.1. Poliitilised ja kultuurilised tervisemõjurid

1.1.1. (poliitilised otsused, demokraatia, kultuur jne.)

1.2. Sotsiaalmajanduslikud tervisemõjurid

1.2.1. (haridus, töö, sissetulek, etnilisus, sotsiaalne toetus jne.)

1.3. Käitumuslikud tervisemõjurid

1.3.1. (toitumine, kehaline aktiivsus, tubaka ja alkoholi tarbimine, seksuaalkäitumine, liikluskäitumine jne.)

1.4. Keskkondlikud tervisemõjurid

1.4.1. (füüsiline, bioloogiline, sotsiaalne, kultuuriline jne.)

1.5. Bioloogilised tervisemõjurid

1.5.1. (vanus, sugu, pärilikkus, kehakaal, vererõhk jne)

2. Mõjutavad tegurid

2.1. Pärilikud eeldused ehk geenid

2.2. Elukeskkond

2.2.1. kodu- ja töökeskkond, füüsikaline keskkond

2.3. Eluviis

2.3.1. toitumine, liikumine, sõltuvusained jne

2.4. Arstiabi ehk tervishoid

2.5. Tervist mõjutavad tegurid

2.5.1. geneetika,

2.5.2. rahvus,

2.5.3. sugu,

2.5.4. sünnikoht,

2.5.5. enesehinnang,

2.5.6. toimetulekuoskused,

2.6. Majanduslikud

2.6.1. töö, sissetulek

2.6.2. sotsiaalne positsioon,

2.6.3. haridus

2.7. Keskkondlikud

2.7.1. kodu ja töökeskkond

2.7.2. füüsikaline keskkond

2.8. Sotsiaalsed

2.8.1. rahu ja turvalisus,

2.8.2. paikkond

2.8.3. personaalsed suhted

3. Selle koht meditsiinis

3.1. Rahvatervis on teadus ja kunst

3.1.1. haiguste ennetamiseks,

3.1.2. tugevdamiseks ühiskonna organiseeritud jõupingutuste kaudu

3.1.3. eluea pikendamiseks

3.1.4. vaimse ja füüsilise tervise edendamiseks

3.2. Rahvatervis käsitleb

3.2.1. sotsiaalteadus.

3.2.2. bioloogiat,

3.3. Esmased ennetusstrateegiad –

3.3.1. eesmärgiks

3.3.1.1. edendada

3.3.1.2. kaitsta tervist (tervisedendus)

3.3.1.3. ja vältida haigusi (haiguste ennetamine)

3.4. Teisesed ennetusstrateegiad –

3.4.1. eesmärgiks

3.4.1.1. haiguse varajane avastamine ja ravi

3.5. Kolmandad ennetusstrateegiad –

3.5.1. eesmärgiks

3.5.1.1. töövõimetuse (vaegurluse) vältimine

3.5.1.2. teovõime taastamine)

3.5.1.2.1. meditsiiniline ravi,

3.5.1.2.2. füsioteraapia,

3.5.1.2.3. rehabilitatsioonisüsteemid

4. mõistetakse selliseid tegureid, mis kutsuvad üksikisiku, grupi või rahvastiku tervises esile muutusi kas paremas või halvemas suunas (Tervisemõjurid 2012).

5. mis omakorda kujuneb sotsiaalsete normide poolt kultuurikeskkonnas.

6. toime tervisele on kompleksne

7. WHO

7.1. Tervis

7.1.1. on täielik füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund ning mitte vaid puuete ja haiguste puudumine

7.2. Tervise determinandid

7.2.1. personaalsed,

7.2.2. sotsiaalsed

7.2.3. kultuurilised

7.2.4. majanduslikud

7.2.5. keskkondlikud

8. Patogenees

8.1. õpetus haiguse arengust

8.1.1. kuidas haigus tekib

8.1.2. kuidas haigus areneb

9. Tervisedendus

9.1. Tervise edendamine on protsess

9.1.1. mis võimaldab inimestel ...

9.1.1.1. suurendada kontrolli tervise üle

9.1.1.2. ning tugevdada seeläbi oma tervist.

9.2. Eesti rahvatervise seadus defineerib tervise edendamist kui ...

9.2.1. inimese tervist väärtustava

9.2.2. soodustava käitumise

9.2.3. elulaadi kujundamist

9.2.4. tervist toetava elukeskkonna sihipärast arendamist.

10. mis mõjutavad tervisestaatust nii indiviididel kui ka rahvastikus

11. Salutogenees

11.1. käsitleb tervist kui

11.1.1. muutuvat suurust,

11.1.1.1. halveneb

11.1.1.2. paraneb

11.2. Salutogeneetilised protsessid

11.2.1. võtavad arvesse tausta, milles indiviid või grupp paikneb,

11.2.2. püüavad saavutada muutusi koherentsusetunnetuses,

12. erinevate tervisemõjurite toimel.

13. st võimelisuses mõista

13.1. olukorda

13.2. tunnetada seda tähendusrikkana

13.3. suurendada probleemilahenduse suutlikkust.