MindMeister

En mindmap om Mindmeister

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MindMeister by Mind Map: MindMeister

1. Mind Map

2. Samarbejde

2.1. Dele tanker og ideer

2.2. Undervisningsrelevant

2.3. Flere brugere samtidig

3. Gratis version

4. Online

4.1. Ingen installation

4.2. Web 2.0

5. Versionering

5.1. Gemmer historie - alle tidligere versioner

6. Mangler

6.1. Links mellem ideer