ระบบยืม-คืนอุปกรณ์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ by Mind Map: ระบบยืม-คืนอุปกรณ์

1. ปฎิทิน

1.1. วันเวลาที่ยืม-คืน

1.2. ข้อมูลผู้ยืม

2. ผู้ดูแล

2.1. ชื่อ-นามสกุล

2.2. ที่อยู่

2.3. เบอร์โทร

3. การส่งคืนอุปกรณ์

3.1. เช็คสภาพอุปกรณ์

3.2. ค่าซ่อมอุปกรณ์

3.3. เวลาที่ส่งคืน

4. บันทึกการจอง

4.1. รายการจอง

4.2. เวลาที่จะยืม

4.3. รายการที่สามารถจองได้

5. สมาชิก

5.1. ชื่อ-นามสกุล

5.2. รหัสสมาชิก

5.3. เบอร์โทร

6. อุปกรณ์

6.1. ข้อมูลอุปกรณ์

6.2. จำนวน

6.3. ประเภทอุปกรณ์

7. บันทึกการยืม

7.1. รายการยืม

7.2. จำนวน

7.3. วันที่ยืม

8. การยืมต่อ

8.1. อุปกรณ์ที่จะยืมต่อ

8.2. สามารถยืมต่อได้ 1ครั้ง