Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Identitet by Mind Map: Identitet

1. Kerneidentiet

1.1. Hvordan man ser sig selv

1.2. Hvad for et perspektiv der er

2. Identities fire niveauer

3. Socialisering

4. Roller/rolleforventninger

5. Rollekonflikter

6. Kønsroller

6.1. En kønsrolle er de forventninger, som samfundet generelt har til et køn. Det kan fx være, at drenge skal interessere sig for fodbold, og piger skal være gode til at lave mad

7. Identitet på internettet

8. Sociale medier

8.1. Kollektiv

8.2. Social

8.3. Personlig