Móduls Serviges

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Móduls Serviges by Mind Map: Móduls Serviges

1. Manteniment Taules Base

1.1. Llocs

1.1.1. Tipus de vies

1.1.2. Nom de vies

1.1.3. Provincies

1.1.4. Poblacions

1.1.5. Codis postals

1.1.6. Paissos

1.1.7. Comarques

1.1.8. Poblacions-comarques

1.1.9. Relació

1.2. Clients

1.2.1. Perfils

1.2.2. Detalls

1.2.3. Tipus immoble

1.2.4. Grups

1.2.5. Tipus comunicacions

1.2.6. Sincro Baseges

1.2.7. Tipus conexions

1.2.8. Importació clients

1.2.9. Tipus contacte

1.3. Sistema

1.3.1. Productes principals

1.3.2. Empleats

1.3.3. Families

1.3.4. Departaments

1.3.5. Tipus IVA

1.3.6. Plantillas

1.3.7. Tipus cites

1.3.8. Tarifes

1.3.9. Perfils usuaris

1.3.10. Motius devolucions

1.3.11. Tarifes per zones

1.3.12. Unitats

1.3.13. Preus vende familia

1.3.14. Bancs

1.3.15. Formes Pagament

1.3.16. Tipus efecte

1.3.17. Importar articles

1.3.18. Subcontes

1.3.19. Motius rebuig

1.3.20. Objectius venda

1.4. Accions comercials

1.4.1. Definicions

1.4.2. Resultats

1.4.3. Origens

1.4.4. Tipus seguiment

1.4.5. Resultats gas natural

1.4.6. Interessos gas natural

1.4.7. Conceptes estadistics

1.5. CCAUS

1.5.1. Items

1.6. Contractes

1.6.1. Tipus

1.7. Domiciliàries

1.7.1. Items

1.8. Avissos

1.8.1. Seccions

1.8.2. Tipus

1.8.3. Motius Replanificació

1.8.4. Producció

1.9. Processos administratius

1.9.1. Gestio

1.10. Proveedores

1.10.1. Cerca

1.10.2. Fitxa

1.11. Iso

1.11.1. Causes Fonamentals

1.11.2. Causes Específiques

1.11.3. Tipus quips

1.11.4. Activitat

1.11.5. Perfil empleats

1.11.6. Tipus formacions

1.11.7. Llocs e treball

1.12. Preventives

1.12.1. Motius anulació

1.13. Vehicles

1.13.1. Tipus mantenimet

1.14. Magatzems

1.15. Compres

1.15.1. Notes

1.15.2. Fabricants

1.15.3. Models

1.16. TPV

1.16.1. Caixes

2. Iso

2.1. Registre

2.2. Llistat

2.3. Accions

2.4. Manteniment equips mesura

2.5. Fitxes personal

2.6. Cursos/Formación

2.6.1. Llista Actes

2.6.2. Actes formació

3. TPV

4. Facturació

4.1. Albarans

4.2. Prefacturació

4.3. Factures

4.4. Venciments

5. Compres

5.1. Sol.licituts

5.2. Recerques

5.3. Cistelles

5.4. Comandes

5.5. Albarans

5.6. Factures

5.7. Venciments

6. Accés

6.1. Identificación de usuario y menu personalizado

6.2. Cuadro de alertas

7. Comercial CRM

7.1. Clients

7.1.1. Cerca

7.1.2. Manteniment

7.2. Unitats d'obra

7.3. Articles

7.3.1. Cerca

7.3.2. Fitxa

7.4. Estadístiques

7.5. Agendes

7.6. Pressupost

7.7. Estadistica

7.8. Objectius

7.9. Seguiment d'accions comercials

7.10. Activitats comercials

7.11. Cerca accions comercials

7.12. Resultat accions comercials

8. Producció

8.1. Avisos

8.1.1. Lista

8.1.2. Gestió

8.1.3. Planificació d'avissos

8.1.4. Introduccio Hores

8.1.5. Resums imports avissos

8.1.6. Anàlisi

8.1.7. Estadistica Objectius

8.2. Preventives

8.2.1. Recerca

8.2.2. Gestió

8.2.3. Generador

8.2.4. Cobrament

8.2.5. Estadistiques

8.3. Emergencies

8.3.1. Recerca

8.3.2. Gestio

8.3.3. Cobrament

8.4. CCAUS

8.4.1. Recerca

8.4.2. Gestió

8.4.3. Certificació

8.5. Switchings

8.5.1. Recerca

8.5.2. Gestió

8.6. Servigas

8.6.1. Recerca

8.6.2. Gestió

8.7. Contractes

8.7.1. Recerca

8.7.2. Gestió

8.8. Domiciliaries

8.8.1. Recerca

8.8.2. Gestió

8.9. Porcessos Administratius