DAP's partiprogram 24/02/1920

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DAP's partiprogram 24/02/1920 by Mind Map: DAP's partiprogram 24/02/1920

1. Kræver land og jord

1.1. Skal have så meget jord at de kan få de nationale interesser igang

1.2. Intet skal kunne forhindre det

2. Jødeudryddelse

2.1. Kun tysk blod

2.2. Ingen hensynstagen til religioner

2.3. Ikke statsborgere, må leve som gæst (fremmedloven)

2.3.1. Kun statsborgere må stemme

2.3.2. Må kun være embedsmand, hvis statsborger

2.3.3. Forpligtelse til at sørge for statsborgere

2.3.3.1. Ikke statsborgere udvises, hvis der er ikke er mulighed for at ernære befolkningen

2.3.4. Statsborgere har samme rettigheder og pligter

3. Virksomheder

3.1. Som førhen var socialiserede, skal nu nationaliseres

3.2. Tyskere kræver tantieme på store virksomheder (procent andel af overskud)

4. Strafferammen

4.1. Alle der skader det almene vel, skal straffes med døden

4.1.1. Uden hensyn til tilståelse eller race

4.2. Romerretten erstattes med retssytem bygget på tyske principper

5. Sundhed

5.1. Ingen børnearbejde

5.2. Lovepligtigt at dyrke gymnastik

5.3. Stor støtte til foreninger der har til formål at uddanne ungdommen legemligt

6. Selvbestemmelse

6.1. Ét stortyskland

7. Fredsaftaler anulleres

7.1. Versailles

7.2. St. Germain

8. Middelklasse forstærkes

8.1. Der skal tages hensyn til små næringsdrivende

9. Uddannelse

9.1. Skabe mulighed for enhver tysker at få en god uddannelse

9.2. Fokus på højere uddannelses niveau for alle

9.3. Fattige børn med specielle behov skal have hjælp af regeringen

9.4. Stor støtte til foreninger der har til formål at uddanne ungdommen legemligt

10. Millitær

10.1. hvervede hær afskaffes

10.2. oprettelse af folkehær