Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern Tiyatro by Mind Map: Modern Tiyatro

1. dram

1.1. Hayatıdır gibi yansıtır.

1.2. Trajedi ve Komedi kaynaşmıştır.

1.3. Konusunu günlük yaşamdan ve tarihten alır.

1.4. Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

1.5. Olaylar, çırkin dahi olsa sahnede gösterilir gibi kişiler hangi sınıf ve halktan olursa olsun dramda yer alır.

1.6. Şiir, düzyazı karışık halde bulunur.

1.7. En ünlü dram yazarları; Shakspeare dramın ilk ürünülerini vermiştir. Ancak Victor Hugo bu türün özelliklerini belirlemiştir. Schiller, Goethe'nin diğer ünlü dramları yazarlarıdır.

2. Konusunu, yaşanılan hayattan ve günlük olaylardan alır.

3. Türün yazarları, Yunan-Aristophanes, Fransız Moliere’dir.

4. Trajedi

4.1. Konusunu seçkin kimselerin hayatından ya da mitolojiden alır.

4.2. Kahramanlar tanrılar, tanrıçalar ve soylu kimselerdir.

4.3. Kusursuz bir üslubu vardır. Kaba sözlere yer verilmez.

4.4. Eser baştan sona kadar ağırbaşlı, ciddi bir hava içinde geçer.

4.5. Çirkin olaylar, seyircinin gözü önünde gerçekleştirilmez, sahne arkasında gerçekleştirilir. Bu olaylar haberciler tarafından sahnede aktarılır.

4.6. Üç birlik kuralına uyulur. (Yer, zaman, olay)

4.7. Oyunda koroya yer verilir.

4.8. Ünlü trajedi yazarları; Eski Yunan; Aiskhylos, Eurupides, Sophokles. Fransız; Corneille, Racine’dir.

5. Komedi

5.1. Kişilerin halktan ve yüksek zümreden çeşitliliğini olabilir.

5.2. Her türlü sözler şakaya yerinde verilir.

5.3. Şahane her türlü davranışları sahnede gösterilir.

5.4. Birbirini izleyen diyalog ve koro bölümlerinden oluşur.

5.5. Manzum olarak yazılır.

5.6. Üç birlik kuralına uyulur.