«Поліграфія» для студентів за напрямом 6.030303 «Видавнича справа та редагування», галузі знань...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
«Поліграфія» для студентів за напрямом 6.030303 «Видавнича справа та редагування», галузі знань: 0303 «Журналістика та інформація» by Mind Map: «Поліграфія»  для студентів за напрямом 6.030303  «Видавнича справа та редагування», галузі знань: 0303 «Журналістика та інформація»

1. ІІ. Структура змістовного модуля 2

1.1. Карта змістовного модуля 2

1.2. Теоретичний навчальний матеріал

1.2.1. Лекція 3

1.2.1.1. Презентація до лекції 3

1.2.2. Лекція 4

1.2.2.1. Презентація до лекції 4

1.3. Практичні заняття

1.3.1. Практичне заняття 3

1.3.2. Практичне заняття 4

1.4. Завдання до самостійної роботи за змістовним модулем 2

1.5. Модульна контрольна робота 2

2. Загальна інформація про курс

2.1. Робоча програма

2.2. Тематичний план

2.3. Навчально-методична карта

2.4. Критерії оцінювання

2.4.1. Розподіл балів за видами контролю

2.4.2. Розподіл оціночних балів за видами навчальної роботи студентів

2.4.3. Приклад розрахунку семестрової оцінки студентів

2.4.4. Таблиця співвідношень національних оцінок і оцінок ECTS

2.5. Друковані та інтернет джерела

2.5.1. Основні друковані джерела з дисціпліни

2.5.2. Додаткові друковані джерела

2.5.3. Інтернет-джерела

2.6. ВІдомості про автора

2.7. Глосарій

2.8. Новинний форум

2.9. Путівник

2.9.1. Презентація курсу

2.9.2. Карта курсу

2.9.3. Форум

3. І. Структура змістовного модуля 1

3.1. Карта змістовного модуля 1

3.2. Теоретичний навчальний матеріал

3.2.1. Лекція 1

3.2.1.1. Презентація до лекції 1

3.2.2. Лекція 2

3.2.2.1. Презентація до лекції 2

3.3. Практичні заняття

3.3.1. Практичне заняття 1

3.3.2. Практичне заняття 2

3.4. Завдання до самостійної роботи за змістовним модулем 1

3.5. Модульна контрольна робота 1

4. ІІІ. Структура змістовного модуля 3

4.1. Карта змістовного модуля 3

4.2. Теоретичний навчальний матеріал

4.2.1. Лекція 5

4.2.1.1. Презентація до лекції 5

4.2.2. Лекція 6

4.2.2.1. Презентація до лекції 6

4.3. Практичні заняття

4.3.1. Практичне заняття 5

4.3.2. Практичне заняття 6

4.4. Завдання до самостійної роботи за змістовним модулем 3

4.5. Модульна контрольна робота 3

5. V. Підсумкове оцінювання - екзамен