«УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ВИДАВНИЦТВОМ» спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня другого (магі...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
«УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ВИДАВНИЦТВОМ» спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми «Видавнича справа та редагування» by Mind Map: «УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ ВИДАВНИЦТВОМ»  спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми «Видавнича справа та редагування»

1. ІІ. Структура змістовного модуля 2

1.1. Карта змістовного модуля 2

1.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістовного модуля 2

1.3. Теоретичний навчальний матеріал

1.3.1. Лекція 2

1.3.1.1. Презентація до лекції 2

1.4. Практичні заняття

1.4.1. Практичне заняття 2

1.5. Завдання до самостійної роботи за змістовним модулем 2

1.5.1. Самостійна робота 2

1.6. Модульна контрольна робота 2

2. Загальна інформація про курс

2.1. Робоча програма

2.1.1. Анотація програми

2.1.2. Робоча програма

2.2. Тематичний план

2.3. Навчально-методична карта

2.4. Критерії оцінювання

2.4.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

2.4.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

2.4.3. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

2.4.4. Шкала відповідності оцінок

2.4.5. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

2.4.6. Орієнтований перелік питань для семестрового контролю

2.5. Друковані та інтернет джерела

2.5.1. Основні друковані джерела з дисціпліни

2.5.2. Додаткові друковані джерела

2.5.3. Інтернет-джерела

2.6. ВІдомості про автора

2.7. Глосарій

2.8. Новинний форум

2.9. Путівник

2.9.1. Презентація курсу

2.9.2. Карта курсу

2.9.3. Форум

3. І. Структура змістовного модуля 1

3.1. Карта змістовного модуля 1

3.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістовного модуля 1

3.3. Теоретичний навчальний матеріал

3.3.1. Лекція 1

3.3.1.1. Презентація до лекції 1

3.4. Практичні заняття

3.4.1. Практичне заняття 1

3.5. Завдання до самостійної роботи за змістовним модулем 1

3.5.1. Самостійна робота 1

3.6. Модульна контрольна робота 1

4. ІV. Структура змістовного модуля 4

4.1. Карта змістовного модуля 4

4.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістовного модуля 4

4.3. Теоретичний навчальний матеріал

4.3.1. Лекція 5

4.3.1.1. Презентація до лекції 5

4.3.2. Лекція 6

4.3.2.1. Презентація до лекції 6

4.4. Практичні заняття

4.4.1. Практичне заняття 5

4.4.2. Практичне заняття 6

4.5. Завдання до самостійної роботи за змістовним модулем 4

4.5.1. Самостійна робота 4

4.5.2. Самостійна робота 5

4.6. Модульна контрольна 4

5. ІІІ. Структура змістовного модуля 3

5.1. Карта змістовного модуля 3

5.2. Методичні рекомендації до виконання завдань змістовного модуля 3

5.3. Теоретичний навчальний матеріал

5.3.1. Лекція 3

5.3.1.1. Презентація до лекції 3

5.3.2. Лекція 4

5.3.2.1. Презентація до лекції 4

5.4. Практичні заняття

5.4.1. Практичне заняття 3

5.4.2. Практичне заняття 4

5.5. Завдання до самостійної роботи за змістовним модулем 3

5.5.1. Самостійна робота 3

5.6. Модульна контрольна робота 3

6. V. Підсумкове оцінювання - екзамен