TV programi main

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TV programi main by Mind Map: TV programi main

1. Registracija_korisnika

1.1. Uspješna registracija

1.1.1. Slanje aktivacijskog e-maila

1.1.2. Poruka o uspješnoj registraciji

1.2. Neuspješna registracija

1.2.1. Povratak na upis podataka

2. Logiranje

2.1. Uspješno logiranje

2.1.1. Administrator

2.1.1.1. Popis emisija

2.1.1.2. Popis programa

2.1.1.3. Dodavanje emisija

2.1.1.4. Dodavanje programa

2.1.1.5. Pomak vremena

2.1.1.6. Popis korisnika

2.1.1.7. Odjava

2.1.2. Korisnik

2.1.2.1. Popis emisija

2.1.2.2. Popis programa

2.1.2.3. Dodavanje emisija

2.1.2.4. Odjava

2.2. Neuspješno logiranje

2.2.1. manje od 3 puta zaredom

2.2.1.1. poruka o neuspješnom logiranju

2.2.2. više od 3 puta zaredom

2.2.2.1. blokiranje korisničkog računa

2.2.2.2. slanje e-mail poruke za deblokiranje

3. Dokumentacija

4. Pregled emisija po programima