Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

B26231 Management & ICT: informatiestrategie en toepassing by Mind Map: B26231 Management & ICT: informatiestrategie en toepassing
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

B26231 Management & ICT: informatiestrategie en toepassing

9 "kapstop thema's"

market structure and industry dynamics

andere structuren/grotere dynamiek -> meer keuzeopties

organisaties blijven deel uitmaken van zakelijk netwerk

basisrollen in netwerk blijven; wel meer keuzeopties voor managen samenwerking/activiteiten tussen (meerdere) partners

analyse raamwerken: waardeketen en vijfkrachtenmodel van Porter

evolving business models

discussie over inrichting besluitvorming en uitvoering

analyse raamwerk is evolving business models, welke kansen kunnen met welke kwaliteiten en bronnen welke waarden genereren voor aandeelhouders en andere stakeholders

impact

twee invalshoeken bij strategische inzet, inwerking ict op primair proces (core operations), inwerking ict op ondernemingsstrategie (core strategy)

strategic grid McFarlan, low on strategy/low on operations: support, goal: improve local performance, leadership: local level, project management: grassroots experiomentation, high on strategy/low on operations: turnaround, goal: identify and launch new venture, leadership: venture incubation unit, project management: new venture devlopment, low on strategy/high on operations: factory, goal: improve performance core processes, leadership: business unit executives, process management: process reengineering, high on strategy/high on operations: strategic, goal: transform organisation/industry, leadership: senior executives/board, project manegement: change management

prioritizing investments

inzet ict benaderen als investering ipv gebudgettereerde uitgave/rechtvaardiging per project

raamwerk prioritering is investeringsmodel voor waardering, type 1 voordelen: genetwerkte ict infrastructuur, infrastructure performance, flexibiliteit, type 2 voordelen: zaken doen op infrastructuur (verbeteren of vormen van nieuwe business op basis infra), efficiency/kwaliteit interne operatie, prestaties kennis werkers, organizational learning

assimilation and organizational learnings

aanleren nieuwe manieren interactie en werken

raamwerk identificatie van a&o in 3 fasen, opportunity identfication and investment, grassroots experimentation, local implementation and risks, challenge: identify technologies that show promise, organizational learning and adaptation, broader investment levels of successful grassroots efforts, two evolutionary paths, bpr based on technologies crossing boundaries, evolving into new busines units, rationalization and continuous evolution, technology embedded in core operations/strategy, challenge: develop structures to ensure implementation while not stifling innovation

buy versus make

preference has shifted from make to buy,rent or subscribe

outsourcing strategic IT systems -> realtionships with IT vendors/providors became strategic alliances

inerorganizational structures/long term strategic partnerships

partnership among key constituencies as ict evolves

four stakeholder groups, business executives, IT executives, users, IT vendors/partners

three eras of technology evolution and mind sets, mainframe, administrative framework: regulated monopoly, target IT use: back office automation, justification: organizational productivity, microcomputer, administrative framework: free market, target IT use: individual decision making/productivity, justification: individual effectiveness, internetworking, administrative framework: shared partnership, target IT use: electronic integration and learning, justification: business advantage

proteting ict assests and manging risks

customer expectation: always on service

dramatical increase abilities to share information/communicate/transact business

dramatical increase in risk

pervasive computing opportunities and risks

IT has become mobile and pervsive

ubiquitous technology

effects will be both helpful and intrusive

creating business advantage with IT

three frameworks

Porter's value chain, four primary roles, supplier, producer, distributor, customer, maximum of market power, economies of scope, network: community uses shared infrastructure to produces/distribute new products and services, economies of scale, 'community' of firms shares infrastructure/capabilites/customer base to produce/distribute faster/better/cheaper, Industrial Economy, innovations favored producers, physical/analog production/distribution: machines, railways, telephones, operating model: assembly line, marketing, sales, service, management model: hierarchy, social/regulatory system: specialized work, worker education, Network economy, digital production/distribution: networks, multimedia content, operating model: networked, integrated supply and buy chains, management model: networked, teams, partnerships, consortia, social/regulatory system: ownership incentives, freelancing, virtual work, distancy learning

Porter's industry and competetive analysis (ICA), five basis economic/competitive forces, bargaining power suppliers, bargaining power buyers, threat new entrants, threat substitute products/services, competitive intensity/postioning business vs rivals, three generic strategies, leadership, differentiation, focus, strategy embodies two choices, lower cost or differentiate products/services (competitive mechanism), target broad market or narrow one (competitive scope)

McFarlan's strategic grid

five questions to guide strategic decision

can IT be used to reengineer core value activities and change basis of competition?

can IT change the nature of relationships and balance of power among buyers and suppliers?

can IT build ord reduce barriers to entry?

can IT increase or decrease switching costs?

can IT add value to existing products/services or create new ones?

crafting business models

raamwerkondernemingsmodel

drie componenten, concept, capabilities, value

componenten gekoppeld via financiële modellen van organisatie, revenue model, cost model, asset model

netwerk economie -> nieuwe regles/aannamen -> mentale modellen -> beslissingen/acties

classificatie ondernemingsmodellen

basis rollen (identiek aan industriële economie), producenten, distribiteur, consumenten

rollen worden in netwerk economie uitgebreid

onderscheid tussen zakendoen via internet en aanbieden infrastructuur, zaken doen, producers, zes modellen, manufacturers, service providers, educators, advisers, information/news services, producer portals, onderscheidende aspecten, fysiek producten en/of face to face diensten, informatie gebaseerde diensten/producten, producten/diensten op maat, focused distributors, vijf modellen, retailer, marketplaces, aggegrator, exchange, infomediary, onderscheidende aspecten, zelf voorraadbeheersing, online verkoop, prijsmechanisme, fysiek product/distributie, portals, drie modellen, horizontal, vertical, affinity, onderscheidende aspecten, toegang verzameling informatie/diensten, toegang diepere inhoud binnen kolom, gebruikersgroep (algemeen of specifiek segment), infrastructuur aanbieders, infrastructure producers, vier modellen, equipment/component manufacturer, software firm, custom software/integration service provider, infrastructure services, onderscheidende aspecten, produceren componenten of apparaten, ontwikkelen packaged software, architectuur diensten of consulting, focused infrastructure distributors, vier modellen, infra retailers, infra marketplaces, infra aggregators, infra exchanges, onderscheidende aspecten, eigen voorraadbeheersing, online verkoop, prijsmechanisme, fysiek product/distributie, infrastructure portals, twee modellen, horizontal infra portal, vertical infra portal, onderscheidende aspecten, toegang tot netwerken, gegevensbanken of webservices, hosting of onderhoud, toegang hosted applicaties/services

evolving models

netwerk onderneming ontstaan door creatief combineren van modellen

vier benaderingen voor aanpassing model, extend (parallel uitbreiden), nieuwe lijn, nieuw business model toevoegen, enhance (verbeteren), verbeteren functionaliteit, features toevoegen, expand (serieel uitbreiden), nieuwe producten/diensten, geografisch uitbreiden, exit (uitstappen), bruikbaar voor kansen/bedreigingen analyse

building networked businesses

blueprint

drie categorieën, bedrijfsprocessen en innovatie, hiëarchisch, vaste procedures, functionele units, topdown communicatie, ondernemersmodel, niet exact gedefinieerde procedures, processen onderhevig aan verandering, netwerkmodel, procedures goed gedefinieerd, procedures snel aanpasbaar voor innovatie, ict ingericht op verandering, management en leren, hiërarchisch, sturing topdown, strategische veranderingen vooruit gepland, formele planning en budggettering, problemen oplossen binnen grenzen of via hiërarchie, ondernemersmodel, uitvoering activiteiten informeel en ad-hoc, realtime informatie en kansen, snelle reaktie op basis van ervaring noodzakelijk, vaardigheden: bedrijfsprocessen en innovatie, netwerkmodel, combineren hoog niveau controle/integratie en cyclisch leren door uitvoeren, ict maakt dit mogelijk maar is niet voldoende voor lerende organisatie, vaardigheden: management en leren, leiderschap en betrokkenheid, hiërarchisch, complexiteit minimaliseren, management overschaduwt leiderschap, weinig reaktiesnelheid tbv veranderingen, netwerkmodel, visie delen, tactische initiatieven voor bereiken doelen, aandacht nodig voor vermijden schadelijke activiteiten empowered teams, vaardigheden: leiderschap en betrokkenheid

ic maakt combinatie hiërarchisch en ondernemers ondernemingsmodellen mogelijk

making the case for networked business

changing economics

industriële economie, specialisatie fabrieken/functies/personeel, scopevoordelen door verbeteringen ontwerp/functies (bij bestaande infrastructuur ), groei door consolidatie, grote barrières toetreding markt, nichemarkten voor kleine leveranciers

netwerkeconomie, schaalvoordelen door gemeenschappelijke infrastructuur/bekwaamheden, scopevoordelen via gemeenschap: nieuwe producten/diensten, markten of businesses, snelle toetreding markt mogelijk

analyzing performance drivers

bedrijfsconcept geeft vorm gebruikte veronderstellingen om inkomsten te voorspellen

capabilities: vorm van veronderstellingen om kosten te voorspellen

business case, twee baten categoriën, type1, ontstaan door investeringen in genetwerkte ict infra, verbetering interne/externe functionaliteit en flexibiliteit, type2, ontstaan dor exploiratie nieuwe zakelijke mogelijkheden, drie subcategoriën, commerce: interne en externe processen verbeteren, content/knowledge: benutten kennis om resultaten/besluiten te verbeteren, community: betrokkenheid/loyaliteit stakeholders vergroten