kontemporaryong Pandaigdig

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
kontemporaryong Pandaigdig by Mind Map: kontemporaryong Pandaigdig

1. WW1

1.1. sanhi

1.1.1. nansyonalismo

1.1.1.1. imperyalismo

1.1.1.1.1. pagbuo ng alyansa

1.2. bunga ng ww1

1.2.1. 22 000 000 nasugatan

1.2.1.1. 8 500 000 namatay

1.3. pagmula ng ww1

1.3.1. digmaan sa kanluran

1.3.1.1. digmaan sa silangan

1.4. pagbuo ng alyansa

1.4.1. triple alliance

1.4.1.1. italy germany at austra-hungary

1.4.2. triple entente

1.4.2.1. russia france at great britain

2. united nations

2.1. organisasyon

2.1.1. UNHCR

2.1.1.1. ITC

2.1.1.1.1. UNDP

3. WW2

3.1. sanhi

3.1.1. pagsakop ng italya sa ethiophia

3.1.2. digmaang sibil sa spain

3.1.3. pag-agaw ng japan sa manchuria

3.1.4. pag-alis ng germanycsa liga ng mga bansa

3.1.5. pagsasanib ng austria at germany

3.1.6. paglusob sa czechoslovakia

3.1.7. paglusob ng germany sa poland

3.1.8. bunga ng ww2

3.1.8.1. 60 bansa ang naapektuhan

3.1.8.1.1. pagbagsak ng pamahalaang NA21

4. Mga idelohiyang cold war at neokolonyalismo

4.1. ideolohiya

4.1.1. Kapitalismo

4.1.2. Demokrasya

4.1.3. Awtoritaryanismo

4.1.4. Totalitaryanismo

4.1.5. Sosyalismo

4.2. cold war

4.2.1. super power

4.2.1.1. soviet union

4.3. pang-ekonomiya

4.3.1. pamamaraan

4.3.1.1. foreign dapt

4.3.1.1.1. pangkultura