Antická literatúra (Grécko)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Antická literatúra (Grécko) by Mind Map: Antická literatúra (Grécko)

1. Dráma

1.1. Spojenie slova, hudby a tanca

1.1.1. Masky a kostýmy - magický význam

1.2. Tragédia

1.2.1. Sofokles

1.2.1.1. Antigona

1.2.1.2. Vládca Oidipus

1.2.2. Aischylos

1.2.2.1. Pripútaný Prometheus

1.2.2.2. Oresteia

1.2.3. Euripides

1.2.3.1. Trójanky

1.2.3.2. Medea

1.2.3.3. Ifigénia v Tauride

1.3. Komédia

1.3.1. Aristofanes

1.3.1.1. Zachovalo sa 11

1.3.1.2. Atakoval demokraciu

1.3.1.3. Oblaky

1.3.1.4. Jazdci

1.3.1.5. Lysistrata

2. Epika

2.1. Homér (eposy)

2.1.1. Ilias

2.1.2. Odysea

2.2. Ezop (bájky) - ponaučenie

2.2.1. Havran a líška

2.2.2. Lev a myš

2.2.3. Sedliak a had

2.3. Grécke báje (nie je autor)

2.3.1. Prometheus

2.3.2. Eros a Psyché

2.3.3. Daidalos a Ikaros

2.3.4. Theseus

2.3.5. Oidipus a Antigona

3. Lyrika (piesne s doprovodom lýry)

3.1. Sapfo - poetka

3.1.1. Modlitba k Afrodite

3.1.2. Desiata múza

3.1.3. Spálené rukopisy

3.2. Anakreon

3.2.1. Humor a sebairónia

3.2.2. Satira (mocní ľudia)

3.2.3. Anakreonteia v rímskom období

3.3. Alkaios