Antická literatúra (Grécko)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Antická literatúra (Grécko) by Mind Map: Antická literatúra (Grécko)

1. Epika

1.1. Homér (eposy)

1.1.1. Ilias

1.1.2. Odysea

1.2. Ezop (bájky) - ponaučenie

1.2.1. Havran a líška

1.2.2. Lev a myš

1.2.3. Sedliak a had

1.3. Grécke báje (nie je autor)

1.3.1. Prometheus

1.3.2. Eros a Psyché

1.3.3. Daidalos a Ikaros

1.3.4. Theseus

1.3.5. Oidipus a Antigona

2. Lyrika (piesne s doprovodom lýry)

2.1. Sapfo - poetka

2.1.1. Modlitba k Afrodite

2.1.2. Desiata múza

2.1.3. Spálené rukopisy

2.2. Anakreon

2.2.1. Humor a sebairónia

2.2.2. Satira (mocní ľudia)

2.2.3. Anakreonteia v rímskom období

2.3. Alkaios

3. Dráma

3.1. Spojenie slova, hudby a tanca

3.1.1. Masky a kostýmy - magický význam

3.2. Tragédia

3.2.1. Sofokles

3.2.1.1. Antigona

3.2.1.2. Vládca Oidipus

3.2.2. Aischylos

3.2.2.1. Pripútaný Prometheus

3.2.2.2. Oresteia

3.2.3. Euripides

3.2.3.1. Trójanky

3.2.3.2. Medea

3.2.3.3. Ifigénia v Tauride

3.3. Komédia

3.3.1. Aristofanes

3.3.1.1. Zachovalo sa 11

3.3.1.2. Atakoval demokraciu

3.3.1.3. Oblaky

3.3.1.4. Jazdci

3.3.1.5. Lysistrata