Integració de Sistemes d'Informació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Integració de Sistemes d'Informació by Mind Map: Integració de Sistemes d'Informació

1. Integració

1.1. Interconnectivitat

1.2. Interoperabilitat

1.3. Convergència semàntica

1.4. Integració Convergent

2. Sistemes d'Informació

2.1. Característiques

2.1.1. Modularitat

2.1.2. Integrable

2.1.3. Adaptable

2.1.4. Personalitzable

2.2. Beneficis

2.2.1. Millora de processos

2.2.2. Control de l'activitat

2.2.3. Reducció d'Inventari

2.2.4. Base pel Comerç Electrònic

2.2.5. Explicitació el coneixement

2.2.6. Reducció del temps de cicle

2.3. Riscos

2.3.1. Inflexibilitat

2.3.2. Període d'implementació

2.3.3. Assoliment dels beneficis estratègics

2.3.4. Estructura jeràrquica

2.3.5. Costos indirectes

2.4. Arquitectura

2.4.1. Tecnològica

2.4.1.1. Capa de presentació

2.4.1.2. Capa d'aplicació

2.4.1.3. Capa de base de dades

2.4.2. Funcional

2.4.2.1. KM

2.4.2.2. BI

2.4.2.3. SCM

2.4.2.4. CRM

2.4.2.5. PRM

2.5. Beneficiaris

2.5.1. Empleats

2.5.2. Clients

2.5.3. Proveidors

2.5.4. Gestors

2.6. Mòduls

2.6.1. Basics

2.6.1.1. Finances

2.6.1.1.1. Comptabilitat

2.6.1.1.2. Transaccions

2.6.1.1.3. Comptes

2.6.1.1.4. Caixa

2.6.1.1.5. SS

2.6.1.1.6. Impostos

2.6.1.1.7. Propietats

2.6.1.1.8. Informes comptables

2.6.1.2. Producció

2.6.1.2.1. Material

2.6.1.2.2. Planta

2.6.1.2.3. Qualitat

2.6.1.2.4. Costos

2.6.1.3. Compres

2.6.1.3.1. Proveïdors

2.6.1.3.2. Preu

2.6.1.3.3. Ordres

2.6.1.3.4. Facturació

2.6.1.3.5. Pagaments

2.6.1.3.6. Estadístiques

2.6.1.3.7. Comandes

2.6.1.4. RRHH

2.6.1.4.1. Personal

2.6.1.4.2. Nómines

2.6.1.4.3. Desenvolupament

2.6.1.5. Vendes

2.6.1.5.1. Comandes

2.6.1.5.2. Enviaments

2.6.1.5.3. Facturació

2.6.1.6. Màrqueting

2.6.1.6.1. Eficiència recursos

2.6.1.6.2. Relacions clients

2.6.1.6.3. Gestió de recursos

2.6.1.7. Gestió de materials

2.6.1.7.1. Inventari

2.6.1.7.2. Abastiment

2.6.1.7.3. Factures

2.6.1.8. Manteniment de planta

2.6.1.8.1. Manteniment

2.6.1.8.2. Seguretat

2.6.1.8.3. Components

2.6.1.9. Gestió de qualitat

2.6.1.9.1. Planificació

2.6.1.9.2. Inspecció

2.6.1.9.3. Control de Qualitat

2.6.2. Sectorials

2.6.2.1. Defesnsa aeroespacial

2.6.2.2. Serveis financers

2.6.2.3. Petroli i gas

2.6.2.4. Automoció

2.6.2.5. Sanitat

2.6.2.6. Química

2.6.2.7. Sector públic

2.6.2.8. Educació

2.6.2.9. Transport

2.7. Cicle de vida

2.7.1. Adopció del sistema

2.7.1.1. Raons tecnològiques

2.7.1.1.1. Diversitat de sistemes

2.7.1.1.2. Sistemes actuals de baixa qualitat

2.7.1.1.3. Integració de les empreses adquirides

2.7.1.2. Raons de processos

2.7.1.2.1. Millora d'eficiència

2.7.1.2.2. Disminució de costos

2.7.1.3. Raons d'estratègia

2.7.1.3.1. Millora de qualitat

2.7.1.3.2. Orientació al client

2.7.1.4. Raosns de competitivitat

2.7.1.4.1. Fidelització

2.7.1.4.2. Captació de clients

2.7.1.4.3. Presa de decisions

2.7.2. Selecció del sistema

2.7.2.1. Anàlisi de la sitació

2.7.2.2. Definició de funcionalitats

2.7.2.3. Determinar processos crítics

2.7.3. Implantació del sistema

2.7.3.1. Instal·lació maquinari

2.7.3.2. Instal·lació programari

2.7.3.3. Reenginyeria de processos

2.7.3.4. Comfiguracio del programari

2.7.3.5. Traspàs de dades

2.7.3.6. Jocs de proves

2.7.3.7. Documentació

2.7.3.8. Formació d'usuaris

2.7.4. Posada en marxa

2.8. Principals proveïdors

2.8.1. Propietari

2.8.1.1. SAP

2.8.1.1.1. Bussiness Suite

2.8.1.1.2. Bussiness One

2.8.1.1.3. Bussiness All-in-one

2.8.1.2. Oracle

2.8.1.3. Microsoft

2.8.2. Lliure

2.8.2.1. OpenBravo

2.8.2.1.1. OpenBravo 3

2.8.2.1.2. POS

2.8.2.2. Adempiere

2.8.2.3. OpenERP

3. Infraestructura

3.1. Processament eficient

3.2. Informació correcta

3.3. Cooperació entre components

3.4. Heterogeneitat de recursos físics

3.5. Resposta a canvis

4. Classificació

4.1. Segons l'empresa

4.1.1. Intra-organitzativa

4.1.2. Inter-organitzativa

4.1.3. Híbrida

4.2. Segons la tipologia

4.2.1. Horitzontal

4.2.1.1. Inward

4.2.1.2. Forward

4.2.1.3. Backward

4.2.2. Vertical

4.2.2.1. Upward

4.2.2.2. Downward

4.2.3. Adhoc