ainete/ õppekava lõiming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ainete/ õppekava lõiming by Mind Map: ainete/ õppekava lõiming

1. kontekst

1.1. mõned õpetajad ei saa läbivate teemade kui mõistest aru

1.2. õpetajad ehmab see, et kuidas nad hakkavad ühel ainel teise aine pädevust arendama (nt kunstis matemaatika pädevust)

1.3. mõni üldse ei viitsi sellega tegeleda (nt läheb varsti pensionile)

1.4. keegi arvab, et igal aine on oma suunad ja asjad ees, ta on nii kui nii integreerunud teiste ainetega

1.5. on neid õpetajaid, kellele see pakub huvi ja nad väga süvenevad sellesse

1.6. raskusi või tekitada ühisosade rakendamine ühiselt ühel ajal, kui konkreetselt ainekavadest rääkida

2. tagajärg

2.1. aitab õpilastel luua seoseid ainete vahel (kasulik nii koolis kui ka tavaelus)

2.2. aitab õpilastel saada ainetest paremini aru

2.3. õpetajatel lihtsam tööd teha, kui saavad koos mõelda ainekava välja

3. tingimused

3.1. õpetajate omavaheline koostöö

3.2. motivatsioon

3.3. on vaja läbi mõelda, kuidas võiks protsess toimida

4. tegevus

4.1. aitavad õppekava integratsioonile kaasa

4.2. läbivad teemad seovad õppeained omavahel

4.3. riikliku õppekavaga tutvumine

4.4. orientiir