Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BİLMECE by Mind Map: BİLMECE

1. Bilmeceleştirir.

2. TÜRKÇE

2.1. Bilmece yazma çalışmaları yapar.

3. SOSYAL BİLGİLER

3.1. Yöresel bilmeceleri derler.

4. GÖRSEL SANATLAR

4.1. Resimli bilmeceler oluşturur.

5. MÜZİK

5.1. Şarkı yapar

6. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

6.1. Bilmecelerden görevler oluşturarak bir oyun yapar.

7. DRAMA

7.1. Oyun yazar.

8. FEN VE TEKNOLOJİ

9. MATEMATİK

9.1. Çarpım tablosunu eğlenceli hale getirir.

10. TEKNOLOJİ TASARIM

10.1. Bilmece oyun kartları hazırlar.

11. İNGİLİZCE

11.1. Cevapları İngilizce söyler.