Kristliku Euroopa laienemine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kristliku Euroopa laienemine by Mind Map: Kristliku Euroopa laienemine

1. 1202. aastal asustati mõõgavendade ordu

2. Ristisõjad läänemere ääres

2.1. Ristisõdadega sai alguse keskaeg Eestis ja Lätis

2.2. 1186. aastal rajas piiskop Meinhard Daugava jõe alamjooksule Üksküla piiskopkonna

2.3. Piiskopi Berthold valitsusajal kuulutas paavst välja ristisõja

2.4. Läänemere ääres toimunud ristisõdadest teame me palju, sest säilinud on "Läti Henriku Liivimaa kroonika"

3. Ristisõjad Lähis-Idas

3.1. Püha maa - Piirkond Lähis-Idas, kus tegutses ja elas Jeesus Kristus

3.2. Esimene Ristisõda: 1096-1099 aastatel

3.3. Ristisõda - Lääne kristlaskonna sõjakäik Kristuse ja tema kiriku vaenlaste vastu

3.4. Ristisõdade ajal vallutatud maad kaotati umbes 200 aasta pärast tagasi

3.5. Kokku oli 4 tuntumat ristisõda

4. Vaimulikud rüütliordud

4.1. Vaimulik rüütliordu - rüütlite sõjaline vennaskond

4.2. Orden - riiklik aumärk või teenetemärk

4.3. Komtuur - kloostrikorra järgi linnuses elavate rüütlite komandör

4.4. Põhilised ordud olid Saksa ordu, Templiordu ja Johanniitide ordu