TRUNG TÂM TÌM KIẾM VIỆC LÀM THÊM TẠI HUẾ SĐT : 0968387930

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VIỆC LÀM THÊM TẠI HUẾ SĐT : 0968387930 by Mind Map: TRUNG TÂM TÌM KIẾM VIỆC LÀM THÊM TẠI HUẾ SĐT : 0968387930

1. Sinh viên các trường ĐH, CĐ

2. Người đã đi làm muốn có thêm thu nhập

3. Người đu 18 tuổi muốn đi làm, học nghề

4. Các đối tượng khác

5. Nhà hàng, quán nhậu

6. Quán trà sữa, đồ ăn vặt

7. Quán cafe, phòng trà

8. Dịch vụ khác

9. Các cơ sở dịch vụ