ประวัติความเป็นมาของการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประวัติความเป็นมาของการศึกษา by Mind Map: ประวัติความเป็นมาของการศึกษา

1. การศึกษาไทยสมัยโบราณ

1.1. การศึกษาในสมัยสุโขทัย

1.1.1. รูปแบบการจัดการศึกษา

1.1.1.1. ฝ่ายอนาจักร

1.1.1.2. ฝ่ายศาสนาจักร

1.1.2. สถานศึกษา

1.1.2.1. บ้าน

1.1.2.2. สำนักสงฆ์

1.1.2.3. สำนักราชบัญฑิต

1.1.2.4. พระราชสำนัก

1.1.3. วิชาที่สอน

1.1.3.1. วิชาความรู้สามัญ

1.1.3.2. วิชาชีพ

1.1.3.3. วิชาจริยศาสตร์

1.1.3.4. วิชาศิลปะป้องกันตัว

1.2. การศึกษาในสมัยกรุงศรีอยุธยา

1.2.1. รูปแบบ

1.2.1.1. การศึกษาวิชาสามัญ

1.2.1.2. การศึกษาทางด้านศาสนา

1.2.1.3. การศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ / วรรณคดี

1.2.1.4. วิชาชีพการเรือนครัว

1.2.1.5. การศึกษาวิชาการทางด้านทหาร

1.2.2. สถานศึกษา

1.2.2.1. บ้าน

1.2.2.2. สำนักสงฆ์

1.2.2.3. สำนักราชบัญฑิต

1.2.2.4. พระราชสำนัก

1.2.2.5. โรงเรียนมิชชั่นนารี

1.2.3. เนื้อหาวิชา

1.2.3.1. วิชาสามัญ

1.2.3.2. วิชาชีพ

1.2.3.3. อักษรศาสตร์

1.2.3.4. จริยศาสตร์

1.2.3.5. วิชาพลศึกษา

1.3. การศึกษาในสมัยธนบุรี / รัตนโกสินท์