Πολιτευματά

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Πολιτευματά by Mind Map: Πολιτευματά

1. τυραννίδα

1.1. 1)Η ολιγαρχία δεν έδωσε λύση στα προβλήματα του πλήθους

1.2. 2)Οι αντιθέσεις υποδαυλίστηκαν από συγκεκριμένα πρόσωπα

1.3. 3)Οι περισσότεροι είχαν βίαιο τέλος

2. ολιγαρχία

2.1. 1) Κρίση των αριστοκρατικών πολιτευμάτων

2.2. 2)Όξυνση των κοινωνικών διαφορών και των συγκρούσεων μεταξύ ευγενών και πλουσίων και πλήθους.

2.3. 3)Αντιμετώπιση της κατάστασης με την κωδικοποίηση του άγραφου έγινε με τα πρόσωπα:Λυκούργος,Σόλων,Πιττακός,Ζάλευκος,Χαρώνδας.

2.4. 4)Συμμετοχή στη διακυβέρνηση της πολιτείας ανάλογα με την οικονομική κατάσταση των πολιτών.

3. δημοκρατία

3.1. 1)Εμφανίζεται μετά τα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ.

3.2. 2)Βασικό πολιτειακό όργανο γίνεται η συνέλευση όλων των ενηλίκων κατοίκων που είχαν πολιτικά δικαιώματα

3.3. 3)Καθιερώνονται τα δικαιώματα της ισηγορίας

4. βασιλεία

4.1. Παρακμή και πτώση της με την ίδρυση πόλεων-κρατών παρέμεινε μόνο εκεί που διατηρήθηκε ο φυλετικός τρόπος οργάνωσης.

5. αριστοκρατορία

5.1. Η εξουσία στα χέρια των αρίστων.Η εγκαθίδρυση αριστοκρατικών πολιτευμάτων συνδέεται με τη συγκρότηση των πόλεων - κρατών.