אישים חשובים במדינת ישראל

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
אישים חשובים במדינת ישראל by Mind Map: אישים חשובים במדינת ישראל

1. 70 שנה לישראל

2. מנחם בגין

3. דוד בן גוריון

4. זאב בנימין הרצל

5. אנשי צבא

5.1. איזה מנהיג משמעותי היה במדינת ישראל?

6. הרב יהודה גץ

7. הרב עמיטל