Տնտեսության ճյուղի շահութաբերության վրա ազդող գործոններն ըստ Մայքլ Փորթերի

by habet madoyan 07/23/2011
4148