Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Jorden by Mind Map: Jorden

1. Hvordan blir havbunn og fjellkjeder til

1.1. Plater går fra hverandre

1.1.1. Mid-ocean ridge topography.gif Midthavsryggene er de yngste delene av jordens og havbunnens overflate. Her stiger magma opp og størkner til ny havbunnskorpe. Magmaen er svært tyntflytende og lettsmeltet. Når ny smelte trenger opp gjennom midthavsryggen og størkner, vil den allerede eksisterende havbunnen bli presset ut til begge sider av midthavsryggen

1.2. pater går mot hverandre

1.2.1. da skapes det fjel

2. Vulkaner

2.1. Hvor ?

2.1.1. Det er vulkaner på alle kontinenter. Mesteparten av verdens vulkaner ligger nær grensene mellom de tektoniske platene. Særlig i den såkalte ”Ring of fire”, der vulkaner ligger som perler på en snor rundt stillehavsplaten.

2.2. type vulkaner

2.2.1. Kjeglevulkaner

2.2.1.1. er vulkaner med bratte skråninger, 33 graders helning eller mer. De blir maks 300 meter høye og er den minste av de tre vulkantypene

2.2.2. Skjoldvulkan

2.2.2.1. er en vulkan med slake skråninger mellom 2-10 grader som er dannet av tyntflytende og gassfattig magma. Mange av de største vulkanene på jorden er skjoldvulkaner.

3. Jordskjelv og forkastninger

3.1. forkastning

3.1.1. Forkastning er et geologisk begrep som betegner bruddflate i fjell som kan fremkomme brått gjennom jordskjelv.

3.2. hva kan vi gjøre

3.2.1. ikke forsøple

3.2.2. ta vare på jorda vår

3.2.3. ikke bruke bilersom man trenger bensin for isteden for bruk elektrisk

4. Isbreer

4.1. Hva skjer

5. Det indre av jorda

5.1. Det indre av jorda

5.1.1. skorpen

5.1.1.1. Jordskorpen, det ytterste og kaldeste laget av Jorden. Jordskorpen er 5-70 kilometer tykk. Den er forskjellig for kontinentene og dyphavsområdene både i alder, dannelse, sammensetning og tykkelse.

5.1.2. mantelen

5.1.2.1. Mantelen er et halvflytende lag av magma, eller smeltet stein, som beveger seg p[ grunn av konveksjonsstr;men

5.1.3. ytre kjernen

5.1.3.1. Den flytende delen av kjernen som har en lignende sammensetning til den indre kjernen

5.1.4. indre kjerne

5.1.4.1. Den indre kjernen er den faste delen i midten av jorden. Den er laget av jern og nikkel og har temperaturer på 5.500 celsius

6. Land og hav beveger seg

6.1. Pangea

6.1.1. Pangea var en superkontinent som eksisterte i løpet av sena paleozoiske og tidlige mesozoiske epoker. Den samlet seg fra tidligere kontinentale enheter for ca 335 millioner år siden, og det begynte å bryte sammen for 175 millioner år siden

6.2. kontinentalplate og havbunsplater

6.2.1. Kontinentalplater utgjør kontinenter og tørt land, mens havbunnsplater (havplater) utgjør havbunnen. There are different techniques to determine how the plates have moved relative to each other, collided, and the boundaries between them.

7. Istider

7.1. Kvartær

7.1.1. Kvartær er den geologiske perioden vi lever i. Epokene som kvartær blir delt i er pleistocen (fra 2.588 millioner år siden til 11 700 år siden) og holocen (fra 11 700 år siden).

7.2. Istid

7.3. mellomistid

7.3.1. Istid, glasialtid, periode i Jordens historie da temperaturen på Jorden var vesentlig lavere enn i dag, og da store deler av landområdene var dekket av tykk innlandsis og breer, mens verdenshavene hadde lavere vannstand

7.3.2. An intermediate or interlayer is a period of warmer temperatures that distinguish cold periods in the ice.

7.4. tundra

7.4.1. Tundra er treløse vidder, hvor trærne ikke kan vokse på grunn av lave temperaturer og kort vekstsesong.

8. Rennende vann, bølger og vinden