ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ by Mind Map: ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

3. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

4. ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ

5. ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

6. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

7. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

8. ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

9. ΦΑΝΑΡΙΑ