ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ by Mind Map: ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

2. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

3. ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ

4. ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ

5. ΦΑΝΑΡΙΑ

6. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

7. ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

8. ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

9. ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ