Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chat bot by Mind Map: Chat bot

1. hỗ trợ tư vấn

1.1. Thẩm mỹ khuôn mặt

1.1.1. Nâng mũi

1.1.1.1. Lấy Thông tin

1.1.1.1.1. Tên + SĐT

1.1.2. Má lúm

1.1.2.1. Lấy thông tin

1.1.2.1.1. Tên + SĐT

1.1.3. Mặt Vline

1.1.3.1. Lấy thông tin

1.1.3.1.1. Tên + SĐT

1.1.3.2. lấy mỡ má

1.1.3.2.1. Lấy mỡ má có đau không?

1.1.3.2.2. Tại sao lấy mỡ má tạo được mặt Vline

1.1.4. Thẩm Mỹ mắt

1.1.4.1. Lấy thông tin

1.2. Thẩm mỹ vóc dáng

1.2.1. Nâng ngực

1.2.2. Hút mỡ

1.3. Chăm sóc da

1.3.1. Nám

1.3.1.1. Lấy thông tin

1.3.1.1.1. Chọn câu hỏi bạn muốn được giải đáp

1.3.2. Tàn nhang

1.3.2.1. Lấy thông tin

1.3.2.1.1. Chọn câu hỏi bạn muốn được giải đáp

1.3.3. Trắng da

1.3.3.1. Tắm trắng

1.3.3.1.1. Chọn câu hỏi bạn muốn giải đáp

1.3.3.1.2. Chúng tôi có những công nghệ sau

1.3.3.2. TRuyền trắng

1.3.3.2.1. Chọn câu hỏi bạn muốn giải đáp

1.3.3.3. Trắng da mặt

1.3.4. Điều trị mụn

1.3.4.1. chọn câu hỏi bạn muốn giải đáp

1.3.4.1.1. Mụn cám – mụn đầu đen có giải quyết hết không?

1.3.4.1.2. 1 liệu trình bảo nhiêu? 100% có hết không

1.3.4.1.3. Điều trị có ảnh hưởng gì đến da ko? Có phải dùng mỹ phẩm hay tránh nắng ko?