Psychologia rozwojowa Temperament

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Psychologia rozwojowa Temperament by Mind Map: Psychologia rozwojowa Temperament

1. Łatwy

1.1. szybko nawiązuje kontakt

1.2. reaguje na bodźce

1.3. chętnie bawi się, współpracuje, uczy

2. Zahamowany

2.1. ostrożny

2.2. nieśmiały

2.3. nie kontaktowy

3. Temperament

3.1. zespół dziedzicznych cech osobowości

3.2. ujawnia się w pierwszym roku życia

3.3. zdeterminowany genetycznie

3.4. stanowi podstawę ukształtowania się i rozwoju osobowości

4. Wolno rozgrzewający się

4.1. dłużej się uczy

4.2. potrzebuje więcej uwagi

5. Trudny

5.1. brak reakcji

5.2. nieprzewidywalny

6. Niezahamowany

6.1. kontaktowy

6.2. otwarty

6.3. odważny

7. Cechy określające strukturę temperamentu

7.1. emocjonalność

7.2. aktywność

7.3. towarzyskość