การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Application programming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Application programming by Mind Map: การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ Application programming

1. Machine Windows ios android

2. ภาษาC

2.1. ใช้เฉพาะภาษาเครื่อง

2.2. ภาษาแรกโปรแกรมพื้นฐานเฉพาะ

3. Stand alone programming

3.1. Visual Studio

3.1.1. = C#.net

3.1.2. = VB.net(เป็นภาษาแรก)

3.2. Windows= พัฒนาโดยmicrosoft,XP,7,8,10

3.3. ภาษาแรกVB=visual Basic

4. Web Application =Browser

4.1. IE(microsolft)

4.2. Chrome(google)

4.3. FrieFox

4.4. Safari

4.5. Front end =HTML5 =CSS3 =Javascript(ใช้บนเว็บ)

5. แสดงผลบนbrowser

5.1. Back end =PHP Javasript ASP.Net= C# Django=Python

6. แสดงผลในเซิรฟเวอร์

6.1. IOS* =Apple Objective C , Swift* Android*=Google Android Studio =JAVA IOT=Internet of Thing Windows=windows phone MS Surface Open Source=Free Development