Omgevingsfactoren (meso-niveau)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Omgevingsfactoren (meso-niveau) by Mind Map: Omgevingsfactoren (meso-niveau)

1. Chicago School

1.1. Zag criminaliteit niet langer als een biologisch proces, maar een sociologisch proces.

1.2. Criminaliteit wordt veroorzaakt door 2 factoren:

1.2.1. demografische aspecten

1.2.2. geografische aspecten

2. Gelegenheidstheorie

2.1. Gelegenheid maakt de dief

2.1.1. aantal potentiële daders

2.1.2. aantal aantrekkelijke doelwitten

2.1.3. mate van toezicht op en de bescherming van de doelwitten

3. CPTED theorie

3.1. criminaliteit kan voorkomen worden door de inrichting van de openbare ruimte

3.1.1. bijv: elk moment van de dag sociale controle

4. Gentrification

4.1. Meer welgestelde komen in arbeiderswijken wonen

4.1.1. wijk krijgt beter aanzicht

4.1.1.1. aantrekkelijke wijken nodigen minder uit tot crimineel gedrag

5. Broken windows theorie

5.1. Meer verloedering is meer crimineel gedrag

5.1.1. De verloedering nodigt het gedrag uit

5.1.1.1. zero tolerance aanpak: gelijk de verloedering en het vandalisme hard aanpakken

6. Containment theorie

6.1. er zijn beschermende factoren die zorgen dat mensen zich verweren tegen verlokking van criminaliteit

6.1.1. zelfconcept

6.1.2. doelgericht

6.1.3. frustratietolerantie

6.1.4. normgehechtheid

7. Sociale controle theorie

7.1. deviant gedrag kan ontstaan als de bindingen van een individu met de samenleving zwak of verbroken zijn