De Goldstein Methode

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De Goldstein Methode by Mind Map: De Goldstein Methode

1. effectiever als er rekening word gehouden met bepaalde zaken

1.1. moment van de bekrachting

1.2. 'respons-contingente' bekrachting

1.3. dosering van bekrachting

1.4. gelegenheid tot bekrachting

1.5. onderbreking van bekrachting

2. word gedemonstreerd door therapeut of door videobeelden

3. structured learning therapy

3.1. behoeften, leefwijze en leefwereld v.d. lower-class cliënt

3.1.1. vergroten van vaardigheden

3.1.1.1. vergroting van autonomie, assertiviteit, interne controle, accuraatheid waarnemen & communiceren, tolerantie voor frustratie en ambiguïteit v.d. cliënt

3.1.1.2. aangeleerd via modeling, gedragsoefeningen, sociale bekrachtiging en transfer-training

4. modeling

4.1. effectiever naarmate het model voldoet aan voldoende kenmerken

4.1.1. hogere status, vriendelijk, behulpzaam,...

4.2. word beter aangeleerd naarmate:

4.2.1. duidelijk, meerdere malen tonen...

5. gedragsoefeningen

5.1. cliënt word gestimuleerd en in gelegenheid gesteld om de gedragingen zelf uit te voeren

5.2. geleidelijk aan hogere eisen

6. bekrachtiging

6.1. cliënt word hierbij "beloond"

6.2. sprake van goedkeuring

6.2.1. type bekrachting