CIRI-CIRI PERSONALITI DAN PERWATAKAN GURU CEMERLANG

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CIRI-CIRI PERSONALITI DAN PERWATAKAN GURU CEMERLANG by Mind Map: CIRI-CIRI PERSONALITI DAN PERWATAKAN GURU CEMERLANG

1. PERWATAKAN

1.1. Penyayang

1.1.1. Melayani pelajar dengan baik

1.1.1.1. cth: Menganggap pelajar sebagai anak sendiri

1.1.1.2. cth: Sentiasa memberikan senyuman

1.1.2. Tidak bersikap pilih kasih

1.1.2.1. tidak memberikan layanan istemewa kepada pelajar tertentu

1.1.3. Menghargai usaha pelajar

1.1.3.1. cth: Memuji hasil tugasan pelajar di samping memberi pujian yang membina

1.1.3.2. cth: Memberi hadiah kepada pelajar yang rajin

1.2. Tegas

1.2.1. Menegur kesalahan pelajar dengan betul

1.2.1.1. Menyelidik terlebih dahulu sebelum menghukum

1.2.1.2. Tidak terus menerus memberi kritikan yang negatif

1.2.2. Membentuk akhlak pelajar yang mulia

1.2.2.1. Mengajar nilai murni kepada pelajar

1.2.2.2. Menggalakkan pelajar agar menghormati antara satu sama lain

1.3. Peramah

1.3.1. Mudah didekati

1.3.1.1. Sedia berkongsi dan mendengar masalah

1.3.2. sedia berkongsi ilmu dan pengalaman

1.3.2.1. Berkongsi kisah hidup untuk memberi pengajaran kepada pelajar

2. PERSONALITI

2.1. Prihatin

2.1.1. Mengambil berat tentang masalah pelajar

2.1.1.1. Memulakan pembelajaran dengan bertanyakan khabar

2.1.2. Mengutamakan keselesaan pelajar

2.1.2.1. Memberikan ruang kepada pelajar untuk berehat sebentar semasa PdP berlangsung.

2.2. Adil

2.2.1. Tidak pilih kasih antara pelajar

2.2.1.1. Memberi perhatian yang sama rata kepada pelajar

2.2.1.2. Tidak meminggirkan pelajar yang lemah pelajaran

2.2.2. Tidak menghukum pelajar sesuka hati

2.2.2.1. Berpandukan cara hukuman yang betul

2.2.2.2. Mengenakan tindakan yang setaraf dengan kesalahan pelajar tersebut

2.3. Bersikap positif

2.3.1. Bijak mengawal emosi

2.3.1.1. Tidak mencapur adukkan urusan peribadi dengan urusan kerja

2.3.1.2. Mengelakkan sikap panas baran

2.3.2. Sentiasa memberikan motivasi

2.3.2.1. Memberikan motivasi dan nasihat yang berguna kepada pelajar setiap pagi sebelum memulakan PdP.

2.3.2.2. Memberikan kata-kata semangat sebelum pelajar menghadapi peperiksaan

2.4. Menyediakan pendidikan berkualiti

2.4.1. Mempunyai kemahiran dalam teknologi maklumat dan komunikasi

2.4.1.1. PdP yang lebih menarik dengan menggunakan frog, schoology dan sebagainya.

2.4.2. Meningkatkan kemahiran pedagogi

2.4.2.1. Inovasi dalam PdP seperti formula matematik atau sains.serta strategi pembelajaran yang lebih menarik

2.4.3. Menguasai Subjek

2.4.3.1. Menguasai kandungan kukurikulum sebelum diajar kepada murid