Újmédia az anyanyelvtanításban Anyanyelv-pedagógia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Újmédia az anyanyelvtanításban Anyanyelv-pedagógia by Mind Map: Újmédia az anyanyelvtanításban Anyanyelv-pedagógia

1. Generációs különbségek

1.1. Több generáció képviseli magát az iskolában (X,Y,Z)

1.2. Baby Boomers, digitális bevándorlók és digitális bennszülöttek

1.3. Z generáció tanulási szokásainak változása

1.3.1. Nehéz a tanároknak átállni

1.3.2. Digitalizált, interaktív tananyag, azonnaliság

2. Új média az oktatásba

2.1. Az új média a befogadók interaktivitására épít

2.1.1. Okostelefon, online alkalmazások stb...

2.2. újság, televízió, rádió a hagyományos média terméke

2.3. IKT eszközök

2.3.1. "Digitális környezetben, mobilmódon működnek, használatukhoz számítógép, táblagép vagy okostelefon elegendő."

3. Kódfejtés

3.1. Előzetes tudás használata

3.2. E-mailen keresztüli feladat

3.3. Csoportmunka

3.4. A feladatvégzéshez szükséges az előzetes tudás

4. Szófelhő

4.1. Csoportmunka

4.2. Szófelhőkészítő alkalmazás

4.3. Szavakból új hír alkotása

4.4. Összevetés az eredeti hírrel

5. Online feladatkészítő alkalmazások

5.1. LearningApps

5.1.1. Médiaszövegek bevonása a tanulásba

5.2. Quizlet

5.3. Képregény

5.3.1. Narratív jellegű médiaszövegek feldolgozása

6. Digitális képsorok

6.1. Digitális történetmesélés