Βυζαντινό κράτος τον 11 αιώνα

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Βυζαντινό κράτος τον 11 αιώνα by Mind Map: Βυζαντινό κράτος τον 11 αιώνα

1. Νίκησαν και αντιμετώπισαν τους Νορμανδούς από κοινού

2. Για να αντιμετωπίσει τους Νορμανδούς

3. ......................................

3.1. Αυτοκράτορας Βυζαντινού κράτους το ...............................

3.2. Κατάγονταν: Καππαδοκία

3.3. Διακρίνονταν:για το ήθος και την γενναιότητα

4. .....................................

4.1. Ασιακική καταγωγή

4.2. Μισθοφόρου κοντά στους Άραβες

4.3. Μουσουλμανική θρησκεία

4.4. Αρχηγός:...................................

4.5. Κατέλαβαν: την Μικρά Ασία το ................

5. ............................................

5.1. Εμπορικά προνόμια

5.2. εγκατάσταση στο Γαλατά για να δημιουργήσουν την δικιά τους συνοικία χωρίς να πληρώνουν φόρους

6. ...............................

6.1. Αυτοκράτορας Βυζαντινού κράτους το ..............................

6.2. οργανώνει και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που επικρατεί

7. .....................................

7.1. Διακρίνονταν:για τις ναυτικές τους ικανότητες

7.2. Ήρθαν: από την Σκανδιναβία,την Βόρεια Ευρώπη και έφτασαν μέχρι την Μεσόγειο

7.3. Κατέλαβαν: τα Νότια εδάφη της Ιταλίας και το Δυρράχιο

7.4. Βάδισαν κατά την Θεσσαλονίκη και την Κωσταντινούπολη

8. ..................................