FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT by Mind Map: FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT

1. TRADISIONAL

1.1. PERENIALISME

1.1.1. PENGERTIAN

1.1.1.1. Perkataan asas: perennial bermaksud ‘tidak berubah’

1.1.1.2. Ketulusan merupakan sesuatu yang tidak akan berubah atau bersifat perennial

1.1.2. KONSEP

1.1.2.1. Punca dari realisme

1.1.2.2. Ilmu yang tidak berubah-ubah

1.1.3. MATLAMAT

1.1.3.1. Mengajar pengetahuan dan nilai yang bersifat sejagat, abadi atau dan tidak mempunyai had masa

1.1.4. JENIS KURIKULUM

1.1.4.1. Memberikan tumpuan mata pelajaran kritikal seperti bahasa, matematik, sains dan seni

1.1.5. PERANAN GURU

1.1.5.1. Guru di anggap pakar

1.1.5.2. Bertanggungjawab menyampaikan ilmu dan membimbing perbincangan kumpulan

1.1.5.3. Perlu mendisiplinkan anak murid mereka

1.1.6. KAEDAH MENGAJAR

1.1.6.1. Kaedah didaktik ditekankan di mana guru mengajar dan murid belajar segala isi yang di sampaikan tanpa menanya sebarang soalan

1.1.7. PERANAN MURID

1.1.7.1. Berusaha dengan bersungguh-sunguh agar dapat memeroleh seberapa banyak ilmu mengikut kemampuan masing2

1.2. ESSENSIALISME

1.2.1. PENGERTIAN

1.2.1.1. Sistematik dalam bidang pendidikan pada tahun 1920an

1.2.1.2. Berpunca dari realisme dan idealisme

1.2.1.3. Bersifat konservatif

1.2.2. KONSEP

1.2.2.1. Bersifat praktikal dan pragmatik

1.2.3. MATLAMAT

1.2.3.1. Pengajaran maklumat berbentuk fakta yg pelru dipelajari, dihayati dan disimpan

1.2.4. JENIS KURIKULUM

1.2.4.1. Dirancang secara sistematik dan mengikut sekuen yang sesuai

1.2.5. PERANAN GURU

1.2.5.1. Guru bersifat sbgi seorang yg berwibawa dlm pengajaran dan pembelajaran bilik darjah

1.2.5.2. Guru mahir dari segi kawalan bilik darjah serta menjadi teladan atau rol model kpda anak murid mereka

1.2.6. KAEDAH MENGAJAR

1.2.6.1. Murid tidak digallkan untuk melibatkan diri dlm proses spekulasi reflektif

1.2.7. PERANAN MURID

1.2.7.1. Murid perlu rajin belajar dan menumpukan perhatian

2. MODEN

2.1. PROGRESVISME

2.1.1. PENGERTIAN

2.1.1.1. Mempertingkatkan kehidupan sosial yang demokratik

2.1.1.1.1. Ilmu hnya ssuatu yg bersifat relatif dan tentatif bgi menerangkan realiti masa kini shja

2.1.2. KONSEP

2.1.3. MATLAMAT

2.1.3.1. Mnydikn golongan murid berupaya mengakomodasi sebarang perubahan yg berlaku dlm khdupn seharian mereka

2.1.4. JENIS KURIKULUM

2.1.4.1. Anak murid di beri kebebasan u memilih mata pelajaran yg ingin dipelajari

2.1.5. PERANAN GURU

2.1.5.1. Sbgi pembimbing dan membantu anak murid mereka untuk menangani sbrng mslh dlm persekitaran

2.1.6. KAEDAH MENGAJAR

2.1.6.1. Beri peluang utk memikirkan penjelasan bgi isu-isu pendidikan yang timbul

2.1.7. PERANAN MURID

2.1.7.1. Pengajaran kemahiran menyelesaikan masalah yang menggunakan pendekatan induktif dan berpandukan kaedah saintifik

2.1.7.2. Pengalaman langsung dengan persekitaran

2.2. REKONSTRUKTIONISME

2.2.1. PENGERTIAN

2.2.1.1. Membaiki dan membina semula masyarakat

2.2.2. KONSEP

2.2.2.1. Sekolah dianggap sbgi pemangkin utama meningkatkan keadaan hidup manusia

2.2.3. MATLAMAT

2.2.3.1. Mengasakan corak budaya bru serta menghpuskan pnyakit sosial

2.2.4. JENIS KURIKULUM

2.2.4.1. Mata pelajaran kajian sosial mmbri tumpuan kpda kecendurungan smasa dan msa dpn di samping isu-isu tempatan dan antarabangsa

2.2.5. PERANAN GURU

2.2.5.1. Hendaklah bertugas sbgi agen perubahan dan pembahuruan

2.2.6. KAEDAH MENGAJAR

2.2.6.1. Kaedah berpusatkan murid di beri penekanan di mana2 murid di ajar kemahiran penyelesaikan masalah melalui aktivi sumbangsaran, main peranan dan simulasi

2.2.7. PERANAN MURID

2.2.7.1. Murid2 mengambil bahagian yg aktif agar dapat mencapai matlamat pendidikan

2.2.7.2. Murid hndklah berani untuk mencuba serta sanggup mengubah paradigma lama masing2

2.3. EKSISTENSIALISME

2.3.1. PENGERTIAN

2.3.1.1. Fokuskan kpda fitrah kewujudan manusia

2.3.2. KONSEP

2.3.2.1. Individu brtnggunjwb ke atas diri sndri

2.3.3. MATLAMAT

2.3.3.1. Sistem sek/guru x mmpunyai hak untk menekankan matlamat pendidikan ke atas murid

2.3.4. JENIS KURIKULUM

2.3.4.1. X mmpunyai mata pelajaran khusu

2.3.4.2. Mata pelajaran yg bersifat estetik dan berfalsafah

2.3.5. PERANAN GURU

2.3.5.1. Pemangkin yg menyediakan peluang pendidikan bgi anak murid meluahkan perasaan dan emosi

2.3.6. KAEDAH MENGAJAR

2.3.6.1. Berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid

2.3.6.2. Main peranan serta simulasi bnyk digunakan bgi mmblhkan murid luahkan perasaan dn pemikiran scra mendalam

2.3.7. PERANAN MURID

2.3.7.1. Murid digalakkan untuk melibatkan diri secara aktif