خواص متوازي الاضلاع

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
خواص متوازي الاضلاع by Mind Map: خواص متوازي الاضلاع

1. 1-القطران متعامدان

2. 2-كل زاويتين متقابلتين متساويتان في القياس

3. 3-كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول

4. 4-كل زاويتين متجاورتين متتامتان