Роди літератури

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Роди літератури by Mind Map: Роди літератури

1. Епос

1.1. В основі- подія

1.2. Об'єктивність зображувальної реальності

1.3. Жанри: епопея, роман, повість, оповідання, нарис

1.4. Прозова форма

2. Лірика

2.1. В основі - почуття

2.2. Віршована форма

2.3. Зміст – внутрішнє життя особистості

2.4. Суб’єктивність створеного світу

2.5. Емоційне переживання подій

2.6. Ліричне "Я"

2.7. Жанри: вірш, сонет, ода, елегія

3. Драма

3.1. В основі - дія

3.2. Конфлікт – рушійна сила розвитку сюжета

3.3. Поєднання монологів, діалогів

3.4. Синтетизм

3.5. Жанри: драма, комедія, трагедія, трагікомедія