Psihološki tipovi i društvene mreže

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Psihološki tipovi i društvene mreže by Mind Map: Psihološki tipovi i društvene mreže

1. Personalites explained

2. Myers-Briggs psihološki tipovi

3. Plan istraživanja

3.1. Definiranje ciljeva

3.2. Definiranje hipoteza

3.3. Priprema, provedba i analiza intervjua

3.4. Priprema, provedba i analiza ankete

3.5. Analiza svih rezultata

3.6. Grafički prikaz rezultata

3.7. Definiranje zaključka

3.8. Prezentacija

4. Personality indicator test

5. Društvene mreže

6. Istraživačka pitanja

6.1. Koliko često pojedini psihološki tipovi koriste Facebook društvenu mrežu?

6.2. Koji psihološki tipovi preferiraju komunikaciju putem Facebook društvene mreže?

6.3. U koje svrhe pojedini psihološki tipovi koriste Facebook društvenu mrežu?