Psihološki tipovi i društvene mreže

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Psihološki tipovi i društvene mreže by Mind Map: Psihološki tipovi i društvene mreže

1. Personality indicator test

2. Personalites explained

3. Myers-Briggs psihološki tipovi

4. Društvene mreže

5. Istraživačka pitanja

5.1. Koliko često pojedini psihološki tipovi koriste Facebook društvenu mrežu?

5.2. Koji psihološki tipovi preferiraju komunikaciju putem Facebook društvene mreže?

5.3. U koje svrhe pojedini psihološki tipovi koriste Facebook društvenu mrežu?

6. Plan istraživanja

6.1. Definiranje ciljeva

6.2. Definiranje hipoteza

6.3. Priprema, provedba i analiza intervjua

6.4. Priprema, provedba i analiza ankete

6.5. Analiza svih rezultata

6.6. Grafički prikaz rezultata

6.7. Definiranje zaključka

6.8. Prezentacija