Агроекологічна оцінка земель сількогосподарського призначення для вирощування сількогосподарських...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Агроекологічна оцінка земель сількогосподарського призначення для вирощування сількогосподарських культур (на прикладі СФГ «Нива») by Mind Map: Агроекологічна оцінка земель сількогосподарського призначення для вирощування сількогосподарських культур (на прикладі СФГ «Нива»)

1. Детальніше про агроекологічну оцінку можна дізнатися за посиланням http://www.ecoleague.net/diialnist/vydannia-vel/ekolohichni-karty/ahroekolohichna-otsinka-hruntiv

2. Завдання роботи

2.1. Вивчити умови, методику та місце проведення досліджень

2.2. Обґрунтувати вибір критеріїв, за якими буде здійснюватися оцінка агроекологічного стану ґрунтового покриву, узагальнити базові матеріали;

2.3. Провести агроекологічну оцінку досліджуваних ґрунтів для вирощування зернових культур.

3. Мета дослідження

3.1. полягає в аналізі критеріїв агроекологічної оцінки земель господарства для вирощування сільськогосподарських культур

4. Предмет дослідження

4.1. показники агроекологічної оцінки грунтового покриву для вирощування зернових культур (озимі та ярі жито й пшениця)

5. Актуальність дослідження

6. агроекологічна оцінка грунтів України

7. методика дослідження

7.1. Градація оптимальних показників агроекологічної оцінки грунтового покриву для вирощування зернових культур (з використанням класифікації В. В. Медведєва)

7.1.1. 1 - оптимальні умови - «О»;

7.1.2. 2 - допустим (задовільні) - «Д»;

7.1.3. 3 - недопустим (погані) умови - «Н».

8. агроекологічні показники

8.1. Реакція ґрунтового середовища, рНkcl

8.2. Вміст в орному шарі гумусу,%

8.3. Вміз азоту, що легко-гідролізується, мг / кг

8.4. Вміст рухомих сполук фосфору, мг / кг

8.5. Вміт обмінного калію, мг / кг

8.6. Сума активних температур вище 100С

8.7. Гідротермічний коефіцієнт (ГТК)

8.8. Рівень ґрунтових вод (РГВ), м

8.9. Вміст важких металів, мг / кг: свинець (Pb)

9. Об'єкт дослідження

9.1. оцінка агроекологічного стану ґрунтового покриву СФГ «Нива»

10. Для прикладу можете розглянути приклад агроекологічної оцінку грунту на півдні Одеської області http://bulletin.odeku.edu.ua/uk/agroekologicheskaya-otsenka-kachestva-pochv-na-yuge-odesskoj-oblasti/