Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
EGIPCIS by Mind Map: EGIPCIS

1. POLITICA

1.1. organiizació social

1.1.1. Faraó

1.1.2. Noblesa

1.1.3. Camperols

1.1.4. Esclaus

1.2. Característiques:

1.2.1. Teoràtic

1.2.1.1. Donat que el faraó es creia escollit per deu

2. CULTURA I ART

2.1. ART EGIPCI

2.1.1. Extenses pintures murals

2.1.1.1. Jeroglifics

2.1.2. Construccions monumentals de caràcter religiós

2.1.2.1. Piràmides

2.1.2.2. Obelisc

2.1.2.3. Esfinxs

2.2. CREENCES

2.2.1. Rendien culte a:

2.2.1.1. Ra

2.2.1.2. Sobek

2.2.1.3. Anubis

2.2.1.4. Sekmetn

2.2.2. Es basaven en una mitologia

3. POBLACIÓ I SOCIETAT

3.1. Estava dividida en classes socials:

3.1.1. Faraó

3.1.2. Nobles, escribes, sacerdots i artesans

3.1.3. Camper-lots, servents i esclaus

3.2. Poblats

3.2.1. Van arribar a les riberes del riu Nil

4. ECONOMIA

4.1. es basava en el riu Nil

4.1.1. Principal via de comunicació i transport

4.1.2. La majoria de la població vivia a la vora del riu.

4.1.3. L'aprofitaven com a conreu: blat i civada

4.1.4. Les rebalsades del riu eren molt importants per aprofitar el llim (terra per conrear)