Kool

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kool by Mind Map: Kool

1. Õpilased

2. Aula

3. Käsitööklass

4. Kaasaegne koolimaja

5. Sõõkla

6. Spordiplats

7. Vapp

8. Siseõun

9. Рikk koridor

10. Prantsus keel

11. Klass

12. Hubane kohvik

13. Ring

14. Õpetaja

15. Õppeaine

16. Diktaat

17. Konsultatsioon