DIALOG ANTARA TAMADUN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DIALOG ANTARA TAMADUN by Mind Map: DIALOG ANTARA TAMADUN

1. Persefahaman dan komunikasi antara tamadun tentang elemen masing-masing terhadap masyarakat kaum lain tanpa berasa prejudis

2. KONSEP

3. PERANAN

3.1. Tempat untuk meluangkan pendapat dan idea masing-masing

3.2. mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam pembentukan tamadun

3.3. Mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam pembentukan tamadun

4. HALANGAN

4.1. Bimbang akan isu pertukaran agama

4.1.1. Jika perbincangan perbandingan agama menjadi topik utama

4.2. Berasa rendah diri

4.2.1. Ramai tidak besedia untuk berdialog

4.3. Sindiran sosial

4.3.1. Ada pihak dalam kalangan kaum yang sama mempertikaikan ketulinannya jika dia berbaik-baik dengan penganut atau kaum lain

4.4. Kekurangan sikap toleransi dan perasaan hormat antara satu sama lain

4.4.1. Peserta dialog yang tidak mahu mendengar pendapat orang lain

5. GARIS PANDUAN

5.1. Mendatangkan manfaat kepada kedua-dua pihak

5.2. Menjalankan dengan penuh keikhlasan dan kejujuran

5.3. Mampu menjelaskan pandangan dengan baik

5.4. Peserta dialog hendaklah berusaha untuk memahami persepsi dan pengalaman rakan dialognya

5.5. Hendaklah berhemah semasa memberikan pandangan terhadap tamadun orang lain

6. DEFINISI

6.1. suatu bicara atau komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih samada secara formal mahupun tidak formal

7. KAEDAH

7.1. Mesti mempunyai pemikiran dan minda yang terbuka