Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ekoloji by Mind Map: Ekoloji

1. Ekosistem

1.1. Komünite

1.1.1. Popülasyon

1.1.1.1. Tür

2. Üreticiler

2.1. ototrof

2.2. Fotoototrof

2.3. Kemoototrof

3. Tüketiciler

3.1. Herbivor (otcul)

3.2. Karnivor (etçil)

3.3. Omnivor (hem etçil hem otçul )

4. Cansız (abiyotik) faktörler

4.1. Işık

4.2. Slıcaklık

4.3. İklim

4.4. Toprak ve minareller

5. Alt alanlar

5.1. Uygulamalı ekoloji

5.2. Popülasyon ekolojisi

5.3. Birey ekolojisi

6. Etkileşimler

6.1. Aksiyon

6.2. Reaksiyon

6.3. Koaksiyon

7. Açık sistem

8. Kapalı ( sibernetik) sistem

9. Enerji akışı

10. Ayrıştırıcılar

11. Ekosistem

11.1. Kara ekosistemi

11.1.1. Orman ekosistemi

11.1.1.1. Amazon ormanları eko.

11.1.2. Çayır Ekosistemi

11.1.3. Tundra ekosistemi

11.1.3.1. Kuzey kutbu ekos.

11.1.4. Çöl ekosistemi

11.1.4.1. Sahra çölü ekos.

11.2. Su ekosistemi

11.2.1. Deniz ekosistemi

11.2.2. Göl ekosistemi

11.2.2.1. Abant gölü ekos.

11.2.3. Akarsu ekosistemi

11.2.3.1. sakarya nehri ekos.

11.3. Üretim ekosistemi

11.3.1. Tarımsal işletmeler

11.4. Kentsel ekosistem

11.4.1. Kent ve kasabalar

12. Besin zinciri

12.1. Üreticiler

12.1.1. Tüketiler

12.2. Tüketiciler

13. Sistemler

13.1. İzole sistem

14. Enerji kaynağı

14.1. GÜNEŞ

15. Habitat

15.1. Canlının adresi

15.2. Yaşadığı yer