Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ekoloji by Mind Map: Ekoloji

1. Açık sistem

2. Kapalı ( sibernetik) sistem

3. Enerji akışı

4. Ayrıştırıcılar

5. Ekosistem

5.1. Kara ekosistemi

5.1.1. Orman ekosistemi

5.1.1.1. Amazon ormanları eko.

5.1.2. Çayır Ekosistemi

5.1.3. Tundra ekosistemi

5.1.3.1. Kuzey kutbu ekos.

5.1.4. Çöl ekosistemi

5.1.4.1. Sahra çölü ekos.

5.2. Su ekosistemi

5.2.1. Deniz ekosistemi

5.2.2. Göl ekosistemi

5.2.2.1. Abant gölü ekos.

5.2.3. Akarsu ekosistemi

5.2.3.1. sakarya nehri ekos.

5.3. Üretim ekosistemi

5.3.1. Tarımsal işletmeler

5.4. Kentsel ekosistem

5.4.1. Kent ve kasabalar

6. Ekosistem

6.1. Komünite

6.1.1. Popülasyon

6.1.1.1. Tür

7. Üreticiler

7.1. ototrof

7.2. Fotoototrof

7.3. Kemoototrof

8. Tüketiciler

8.1. Herbivor (otcul)

8.2. Karnivor (etçil)

8.3. Omnivor (hem etçil hem otçul )

9. Cansız (abiyotik) faktörler

9.1. Işık

9.2. Slıcaklık

9.3. İklim

9.4. Toprak ve minareller

10. Besin zinciri

10.1. Üreticiler

10.1.1. Tüketiler

10.2. Tüketiciler

11. Alt alanlar

11.1. Uygulamalı ekoloji

11.2. Popülasyon ekolojisi

11.3. Birey ekolojisi

12. Sistemler

12.1. İzole sistem

13. Etkileşimler

13.1. Aksiyon

13.2. Reaksiyon

13.3. Koaksiyon

14. Enerji kaynağı

14.1. GÜNEŞ

15. Habitat

15.1. Canlının adresi

15.2. Yaşadığı yer