Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EKOLOJİ by Mind Map: EKOLOJİ

1. CANLILARIN ORGANİZASYONU

1.1. CANSIZ FAKTÖRLER

1.1.1. İKLİM

1.1.2. COĞRAFİ KONUM

1.1.3. TOPRAK YAPISI

1.1.4. YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

1.1.5. KITALAR

1.1.6. DENİZ

1.1.7. OKYANUS

1.1.8. GÖL

1.1.9. AKARSU

1.1.10. ÇÖL

1.1.11. ŞEHİRLER

1.1.12. ADALAR

1.2. CANLI FAKTÖRLER

1.2.1. EKOSİSTEM

1.2.1.1. BİTKİLER

1.2.1.2. HAYVANLAR

1.2.1.3. MANTARLAR

1.2.1.4. MİKROSKOBİK CANLILAR

1.2.2. KOMÜNİTE

1.2.3. POPULASYON

1.2.4. ORGANİZMA

2. CANLILARIN İLİŞKİLERİ

2.1. ORTAK YAŞAM

2.1.1. KOMENSALİZM

2.1.2. MUTUALİZM

2.1.3. PARAZİT

2.1.3.1. PARAZİT(KONUK)

2.1.3.2. KONUKÇU

2.2. YIRTICILAR

2.2.1. AV

2.2.2. AVCI

2.2.2.1. AYI

2.2.2.2. ASLAN

2.2.2.3. KAPLAN

2.2.2.4. ŞAHİN

2.2.2.5. TİMSAH

2.2.2.6. YILAN

2.2.2.7. TİLKİ

2.2.2.8. KURT

3. ENERJİ ROLLERİ

3.1. ÜRETİCİLER

3.1.1. BAKTERİ

3.1.2. BİTKİLER

3.2. TÜKETİCİLER

3.2.1. OTÇULLAR

3.2.2. ETOBUR

3.2.3. HEPÇİL

3.2.4. AYRIŞTIRICILAR

3.2.4.1. MANTARLAR

3.2.4.2. BAKTERİLER

4. EKOSİSTEMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

4.1. Birincil ardıl

4.2. İkincil ardıl