Інноваційні педагогічні технології

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інноваційні педагогічні технології by Mind Map: Інноваційні педагогічні технології

1. Технологія особистісно - орієнтованого навчання

2. Технологія розвитку критичного мислення

3. Технологія розвиваючого навчання

4. Інтерактивні технології навчання

5. Проектна технологія навчання

6. Інноваційно - комунікативні технології